Messingzahlen auf Steckschiene
Preis: ab 17,00 €Porzellanzahlen
Preis: 12,50 €Amerikanische Aluzahlen
Preis: 20,00 €Amerikanische Marquee-Zahlen
Preis: 50,00 €Emaillezahlen
Preis: 5,50 €Einzelstücke
Preis: ab 35,00 Euro